INTRODUCTIE

Prosci Methodiek

Een gestructureerde, aanpasbare, herhaalbare aanpak om mensen in staat te stellen succesvol te veranderen.

HET MODEL

Een raamwerk om de
menskant van verandering te (bege)leiden

Organisaties veranderen en ontwikkelen zich voortdurend om succesvol te blijven. Toch mislukken veranderingen, zoals digitalisering of het verbeteren van processen, vaak omdat leiders en project teams te veel aandacht besteden aan de technische aspecten van de verandering. Voor een succesvolle verandering moeten organisaties zich ook richten op de menskant – en hoe ervoor te zorgen dat elk individu de verandering omarmt en overneemt.

Prosci doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar verandering in organisaties. Dit onderzoek richt zich op hoe individuen verandering ervaren en erop reageren, maar ook op de veranderaanpak van leiders en practitioners over de hele wereld.

Op basis van dit best practices-onderzoek ontwikkelde Prosci een methodiek voor change management. Het toepassen van deze methodiek zorgt dat het individu dat geraakt wordt door een verandering, wordt ondersteund bij de transitie van de huidige situatie naar de toekomstige situatie. Dit leidt vervolgens tot succesvolle project- en organisatieresultaten.

De componenten van de Prosci Methodiek

De Prosci methodiek is een van de meest gebruikte change management methodieken ter wereld en blijft zich ontwikkelen. De methodiek is praktisch toepasbaar en op acties gericht en zal het succes van de organisatie verbeteren.

Hoewel de Prosci methodiek een verscheidenheid aan modellen, tools, vragenlijsten en stappen omvat, bestaat deze uit drie hoofdcomponenten:

PCT Model

een eenvoudig maar krachtig raamwerk voor het vaststellen en in samenhang beoordelen van de belangrijkste aspecten van elke succesvol veranderinitiatief / -project

ADKAR Model

een zeer effectief model de vijf bouwstenen of ‘elementen’ beshrijft die een individu moet bereiken om een verandering te laten slagen.

Prosci Methodology

Prosci 3-fasenproces

een gestructureerd, flexibel raamwerk om verandering voor de organisatie gestructureerd aan te pakken

VERKEN

Verken de Prosci Methodiek

PCT Model

Een raamwerk dat de vier kritische aspecten van elke succesvol veranderinitiatief laat zien en hoe deze met elkaar samenhangen: namelijk een gedeelde definitie van succes en leiderschap / sponsoring, projectmanagement en change management.

ADKAR Model

Beschrijft de vijf bouwstenen of ‘elementen’ die een individu moet bereiken om een verandering te laten slagen. Het individu staat centraal in de Prosci methodiek. Individueel succes leidt tot succes van de organisatie.

Phase 1 – Prepare Approach

Doel: de verandering positioneren voor succes door het ontwikkelen van een op maat gemaakte en geschaalde veranderaanpak met de vereiste sponsoring en buy-in.

Phase 2 – Manage Change

Doel: Om adoptie en gebruik van de verandering te realiseren door het maken, implementeren en aanpassen van plannen die individuen en de organisatie door het ADKAR-veranderproces zullen leiden.

Phase 3 - Sustain Outcomes

Doel: de waarde van de verandering realiseren door ervoor te zorgen dat het effect van de verandering wordt gerealiseerd en dat de organisatie in staat is om de verandering te borgen.

Gestructureerd, Schaalbaar en Aanpasbaar

Het succes van een organisatieverandering hangt af van hoe succesvol individuen ondersteund worden – middels change management – om de verandering te omarmen en toe te passen. De change management methodiek moet voldoende gestructureerd zijn om herhaalbaar te zijn, maar ook flexibel genoeg om aan de behoeften van elke organisatie te voldoen. De Prosci methodiek is daarom:

  • Gestructureerd – De Prosci methodiek omvat een eenvoudig stappenplan, gebaseerd op wat we weten over mensen, organisaties en verandering, en is praktisch toepasbaar. Het stelt practitioners in staat een plan te ontwikkelen dat adoptie en gebruik realiseert en de gewenste resultaten voor de organisatie.
  • Schaalbaar en aanpasbaar – De Prosci methodiek is aanpasbaar en schaalbaar voor elk type verandering, elke omvang en voor elke organisatie, waarvan de resultaten en effecten afhankelijk zijn van adoptie en gebruik door mensen.
Prosci Methodology

Toepassen van de Prosci Methodiek

De Prosci Methodiek stelt organisaties in staat om verstandig met veranderingen om te gaan. Door dit te doen, helpt het medewerkers bij de veranderingen waardoor zij worden geraakt en verhoogt het het rendement op projectinvesteringen.

Iedereen kan zelf leren om de Prosci methodiek toe te passen en veranderinitieven succesvoller te begeleiden door Prosci Certified Change Practitioner te worden. Hiervoor bieden wij het Prosci Change Management Certificeringsprogramma voor Practitioners aan. Het is een boeiende, stimulerende driedaagse training die u de kennis, tools en vaardigheden geeft om verandering effectiever te begeleiden.

Na certificering heb je via de Prosci Portal toegang tot de Prosci Hub Solution Suite. Deze biedt uitgebreide digitale content en tools waarmee je change management in jouw project kunt toepassen. Bovendien ondersteunen de online middelen jouw leerproces na de training.

Een introductie op Change Management

Data maakt duidelijk dat, zelfs als organisatiewijzigingen aan technische eisen en deadlines voldoen, ze kunnen falen in het leveren van resultaten en voordelen. 

Interesse om meer te leren over de Prosci Methodiek?