PROSCI Methodology

ADKAR model

Een krachtig en eenvoudig model om individuele verandering te bereiken

Prosci ADKAR model

Het model voor individuele verandering in een organisatie

Het Prosci ADKAR®-model is een van de twee fundamentele modellen van de Prosci-methodologie (naast het PCT-model). Het woord “ADKAR” is een acroniem voor de vijf resultaten die een individu moet bereiken om een verandering te laten slagen: Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement.

Het Prosci ADKAR model is bijna twee decennia geleden ontwikkeld door Prosci-oprichter Jeff Hiatt na bestudering van de veranderingspatronen van meer dan 700 organisaties. Het ADKAR-model wordt door organisaties en professionals over de hele wereld gebruikt.

Dit krachtige model is gebaseerd op het inzicht dat organisatieverandering alleen kan plaatsvinden als individuen veranderen. Terwijl het Prosci 3-fasenproces een raamwerk is voor organisatieverandering, richt het ADKAR-model zich op individuele verandering – het begeleiden van individuen bij een verandering en het wegnemen van barrières die zij daarbij tegenkomen.

HET MODEL

De 5 elementen van het ADKAR Model

Organisatieveranderingen mislukken vaak omdat medewerkers nut en noodzaak (de waarom) van de verandering niet begrijpen. Ze weten vaak niet hoe ze de verandering met succes kunnen doorvoeren in hun eigen situatie. Daarnaast zijn leiders vaak niet voldoende toegerust om mensen te betrekken bij de verandering, zichzelf als onderdeel van de verandering te laten voelen en om met eventuele weerstand om te gaan.

Het ADKAR-model pakt deze uitdagingen aan door leiders uit te rusten met de juiste tactieken en hulpmiddelen, en individuen met de juiste informatie, motivatie en ondersteuning om hun eigen veranderproces te doorlopen.

Door de doelen en resultaten van succesvolle verandering te benoemen, stelt het ADKAR-model leiders en change management teams in staat om hun activiteiten te richten op wat individuele mensen nodig hebben om te veranderen. En daarmee wordt het gewenste resultaat voor de organisatie behaald.

Implementeer

Toepassen van het ADKAR Model op jouw veranderinitiatief

Activiteiten en tactieken om mensen bij hun individuele ADKAR-veranderproces te ondersteunen vinden plaats tijdens ‘fase 2 – Managing Change’ van het Prosci 3-fasenproces en zijn schaalbaar voor elke specifieke projectsituatie. Toepassing vindt plaats in Proxima, een innovatief online tool waarvoor je toegang krijgt via de Prosci Hub Solution Suite in de Prosci Portal.

In Proxima gebruik je tools zoals de ADKAR Blueprint – de ruggengraat van de Prosci change management aanpak – om mijlpalen, streefdata en verwachte barrières te identificeren. Je gebruikt de ADKAR Blueprint ook om change management plannen te ontwikkelen, zoals het Sponsorplan voor senior leiders en het People Manager-plan.

Het ADKAR assessment helpt bij het identificeren van eventuele belemmeringen bij individuen, zodat deze personen beter ondersteunt kunnen worden bij het doorlopen van hun veranderproces. ADKAR assessments (of pulse checks) tijdens het veranderinitief helpen om de voortgang te meten en bij te sturen als nodig. Practitioners gebruiken zowel het Prosci ADKAR Model als het Prosci 3-Phase Process om blijvende verandering te bewerkstelligen.

Succes met zes gratis ADKAR-bronnen

Jouw succes is ons hoogste doel! Inmiddels weet je meer over het Prosci ADKAR-model, dus nu is het tijd om meer te leren over de bouwstenen waaruit deze krachtige tool bestaat.

Interesse om meer te leren over ADKAR?