PROSCI Methodology

Het Prosci Change Triangle (PCT) Model

Een raamwerk dat de vier cruciale aspecten van elke succesvol veranderinitiatief laat zien.

BASIS

Bepalen van de kritische aspecten voor succes

Het Prosci Change Triangle (PCT) Model is een van de twee fundamentele modellen van de Prosci methodiek (naast het ADKAR Model). Dit eenvoudige maar krachtige raamwerk helpt om de vier cruciale aspecten van elke succesvolle verandering te begrijpen, hoe deze zich verhouden tot de gezondheid van projecten en hoe deze te verbeteren. Het model laat ook zien waar change management past in het grotere plaatje, naast de rol van project management en leiderschap.

Het onderzoek van Prosci laat zien dat een project dat zwak is in een van de vier aspecten, meer moeite en energie zal kosten en een grotere kans tot misukken heeft. Het PCT-model benadrukt dat elke succesvolle change management aanpak begint met het definiëren van het te bereiken succes. Het model kan echter in elke fase van de methodiek gebruikt worden.

Prosci Change Triangle

HET MODEL

De 4 aspecten van het PCT Model

Het PCT-model bestaat uit vier aspecten die cruciaal zijn voor een succesvolle verandering:

  • Success– de definitie van succes voor jouw verandering, inclusief de reden voor de verandering, projectdoelstellingen en te behalen resultaten en effecten voor de organisatie
  • Leiderschap / sponsoring – het bepalen van richting voor een project, inclusief wie verantwoordelijk is voor het definiëren van het ‘waarom’ een verandering plaatsvindt, hoe deze ‘waarom’ aansluit bij de richting van de organisatie en waarom het een prioriteit is
  • Projectmanagement – de discipline die de technische kant van een verandering aanpakt, door het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van de oplossing die een probleem oplost of een kans mogelijk maakt, binnen beschikbare tijd, kosten en omvang
  • Change management – de discipline die de menskant van de verandering aanpakt, waardoor mensen de oplossing (die de technische kant onwikkelt) willen, kunnen en in staat zijn te adopteren en gebruiken

TOOLKIT

Beoordeling van de gezondheid van het project gedurende de levenscyclus van het project

Een gezond veranderinitiatief behoeft duidelijkheid en afstemming over wat de verandering beoogt te bereiken, zodat de verandering gerealiseerd wordt met het te behalen resultaat als uitgangspunt. Het regelmatig beoordelen van de gezondheid van het project is belangrijk voor het succes, want hiermee kan het project of initiatief verbeterd worden en doet het op elk moment wat nodig is. De PCT assessment is een belangrijk tool voor change practitioners om dit te doen.

Het PCT Assessment is een kerninstrument voor de toolbox van de change practitioner. Het is gemakkelijk toegankelijk via de Proxima online tool in de Prosci Hub Solution Suite.

Belangrijke stakeholders bij het project kunnen hiermee gezamenlijk bepalen wat het grootste risico vormt voor het project. Tijdens belangrijke mijlpalen in de levenscyclus van het project kan een nieuwe beoording plaatsvinden om te bepalen of alles op orde is voor een succesvol project of dat er iets extra nodig is. De PCT Assessment legt een belangrijke basis en deze dient als uitgangspunt bij het meten van de projectvoortgang en doelen bij belangrijke beslismomenten gedurende het hele project.

Succes met zes gratis ADKAR-bronnen

Jouw succes is ons hoogste doel! Inmiddels weet je meer over het Prosci ADKAR-model, dus nu is het tijd om meer te leren over de bouwstenen waaruit deze krachtige tool bestaat.

Interesse om meer te leren over ADKAR?