GEFASEERDE AANPAK

Prosci 3-fasenproces

Een gestructureed maar flexibel stappenplan om de menskant van verandering te begeleiden

3 Phase Process

Een gestructureerd proces om organisatieverandering te realiseren

Het Prosci 3-fasenproces is een van de drie onderdelen van de Prosci methodiek, naast het PCT-model en het ADKAR-model. Waar het ADKAR-model succesvolle verandering op individueel niveau mogelijk maakt, biedt het Prosci 3-fasenproces een raamwerk voor het bereiken van verandering op organisatieniveau.

Door het toepassen van dit gestructureerde proces doorlopen change practitioners drie fasen (Phase 1 – Prepare Approach, Phase 2 – Manage Change, Phase 3 – Sustain Outcomes) om succesvolle (project)resultaten te bereiken.

Elke fase is onderverdeeld in drie stappen, en elke stap bevat de activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle verandeering. Hoewel het Prosci 3-fasenproces gestructureerd is, is het ook aanpasbaar en schaalbaar om aan de behoeften van elke organisatie of veranderinitiatief te voldoen.

Prosci Methodology

Main component

Verken het proces

FASE 1

Prepare Approach

De eerste fase ondersteunt verander- en projectteams bij het ontwikkelen van de change management aanpak, met het te behalen resultaat in gedachten. De activiteiten in deze fase helpen om een op maat gemaakte aanpak te ontwikkelen. De drie stappen in Phase 1 – Prepare Approach omvatten:

Define Success

Het definiëren van wat er bereikt moet worden, de verandering wordt gedefinieert en hoe success precies uitziet.

Define Impact

Deze stap richt zich op hoe wat de verandering van indivuele mensen vraagt, welke groepen geraak worden, hoe adoptie en gebruik uitziet en welke mate van impact groepen ervaren.

Define Approach

In deze stap wordt in kaart gebracht wat nodig is en geadresseerd moet worden om de verandering te laten slagen, activiteiten omvatten het in kaart brengen van risico’s, het identificeren van mogelijke weerstand en het vaststellen van de vereiste rollen tijdens de verandering.

FASE 2

Manage Change

De tweede fase brengt de change management aanpak tot leven. De activiteiten in deze fase omvatten het ontwikkelen van plannen en acties die individuen en de organisatie helpen in hun veranderproces. De drie fasen in Phase 2 – Manage Change zijn onder meer:

Plan and Act

In deze stap wordt uitgewerkt hoe menssen die geraakt worden door de verandering het beste ondersteunt kunnen worden en in staat gesteld de verandering te doorlopen, activiteiten omvatten het ontwikkelen van een ADKAR Blueprint en aanvullende change management plannen zoals een Sponsor Plan en Communicatie Plan

Track Performance

Deze stap richt zich op het meten van de voortgang van de verandering, door het opstellen van een meetplan en door het meten in kaart te brengen waar bijsturing nodig is.

Adapt Actions

Op basis van de bevindingen uit de voorgaande stap, kunnen de change management aanpak of de benoemde change management activiteiten worden aangerpast op wat nodig is om de verandering te laten slagen.

FASE 3

Sustain Outcomes

De derde en laatste fase zorgt voor aanpak om de verandering te borgen in de organisatie. Activiteiten omvatten het opnieuw beoordelen van voortgang en het behaalde resultaat, het uitvoeren van eventuele maatregelen en het overdragen van verantwoordelijkheden vanuit het project naar de organisatie. De drie stappen in Phase 3 – Sustain Outcomes zijn onder meer:

Review Performance

Na ‘go-live’ van het project, brengen we het resultaat van het project, van adoptie en gebruik van individuen en de geleerde lessen in kaart.

Activate Sustainment

In deze stap identificeren we of er nog zaken niet gerealiseerd of op orde zijn en zorgen dat hier nog actie op wordt ondernomen.

Transfer Ownership

In deze laatste stap zorgen we dat alle activiteiten om de verandering in de organisatie te borgen worden uitgevoerd, zoals het overdragen van de veranderng en middelen van project naar organisatie. Daarnaast vieren we het succes dat we met deze verandering hebben gerealiseerd.

Een introductie op Change Management

Data maakt duidelijk dat, zelfs als organisatiewijzigingen aan technische eisen en deadlines voldoen, ze kunnen falen in het leveren van resultaten en voordelen. 

Geïnteresseerd om meer te leren over de Prosci Methodiek?