PROSCI METHODOLOGIE

Change Management

Succesvolle verandering realiseren door mensen voor te bereiden, toe te rusten en te ondersteunen in hun individueel veranderproces.

BASIS

Wat is Verandermanagement?

Om verandering succesvol te laten zijn, moeten we mensen voorbereiden, toerusten en ondersteunen in hun individuele veranderproces. Zonder adoptie van de verandering door mensen, zal zelfs de beste oplossing geen resultaat opleveren. Change management – of verandermanagement – is de discipline om de menskant van verandering te (bege)leiden.

Change Management Models

HET MODEL

Meer dan alleen communicatie en training

Verandermanagement bestaat vaak uit een communicatieplan, waarbij leiders of projectmanagers aan de organisatie communiceren dat er verandering op komst is (meestal op korte termijn) en mensen naar training sturen. Maar change management – of verandermanagement – is veel meer dan communiceren wat er verandert en trainen op kennis en vaardigheden.

We moeten mensen in de organisatie ondersteunen bij hun transitie van de huidige situatie naar de toekomstige situatie of manier van werken. En daarbij begrijpen wat nodig is om elk individu te helpen om te besluiten mee te doen, de verandering te omarmen en de nieuwe werkwijze te adopteren. Op deze manier kunnen organisaties de kans op projectsucces aanzienlijk vergroten en het gewenste effect en de ROI van de verandering realiseren.

METHODOLOGIE

De behoefte aan een gestructureerde, flexibele methodologie

Organisaties kiezen om verschillende redenen om change management toe te passen. Bijvoorbeeld, omdat het succes van een ‘must-win’ project afhangt van adoptie en gebruik door medewerkers, of de organisatie besluit te investeren in verandermanagement als strategische competentie (verandervermogen) om wendbaarder te zijn in een competitieve markt. Met andere woorden, change management kan variëren in reikwijdte en doel, en de ene organisatie kan dit anders definiëren en implementeren dan de andere.

Het is dus vooral belangrijk dat organisaties een enerzijds gestructureerde en herhaalbare, maar daarnaast ook flexibele aanpak gebruiken om veranderingen in hun organisaties te (bege)leiden.

Change management vanuit het perspectief van een project

Change management vanuit het perspectief van een project: Het toepassen van een gestructureerd proces en tools om de menskant van verandering te (bege)leiden, om hiermee de gewenste resultaten en effecten van het project te realiseren.

Change management vanuit het perspectief van de organisatie

Een leiderschapscompetentie om verandering in de organisatie mogelijk te maken en de strategische competentie en het vermogen van de organisatie om succesvol te veranderen en wendbaar te zijn.

ORGANISATIENIVEAU

Verandervermogen vergroten

Je kunt de kans op succesvolle verandering in de organisatie vergroten en de organisatie beter voorbereiden op toekomstige veranderingen door het verandervermogen en het change management volwassenheidsniveau van de organisatie te ontwikkelen. We noemen deze mogelijkheid enterprise change management (ECM).

Kort gezegd is enterprise change management het inbedden van change managementcompetenties, tools en processen in een organisatie. Hierdoor wordt change management de norm en niet de uitzondering. Het verandervermogen kan ontwikkeld worden door het trainen en coachen van rollen (van senior leiders en managers tot uitvoerend medewerkers en change practitioners) en hiermee hun verandercompetentie te ontwikkelen en door het inbedden van de change management discipline in de structuur en projecten van de organisatie.

ONDERZOEK

Waarom Change Management?

Hoe we verandering leiden en managen, heeft invloed op de dingen die het belangrijkst zijn voor de organisatie: medewerkers, klanten en organisatiesucces. Aangezien organisaties te maken hebben met snellere en complexere veranderingen dan ooit tevoren, nemen de redenen voor change management alleen maar toe. Maar bovenal ondersteunt verandermanagement medewerkers, zodat ze succesvoller kunnen zijn met de veranderingen die continu impact op hun hebben.

Projectresultaten verbeteren

Projectmanagement, dat zich richt op de technische kant van verandering, en change management, dat zich richt op de menskant van verandering, spelen beide een cruciale rol in het succes van een veranderinitiatief of project. Het toepassen van een gestructureerde en op best practices gebaseerde change management methodiek kan de kans op het behalen van het gewenste succes van het project of veranderinitiatief met maar liefst 7 keer vergroten. Dit volgens het wereldwijde onderzoek dat Prosci al meer dan 25 jaar uitvoert bij organisaties en professionals.

Met excellent change management, zullen medewerkers:

  • Verandering sneller, vollediger en beter adopteren
  • Betrokkenheid blijven voelen bij de organisatie in tijden van continue of disruptieve verandering
  • Begrijpen waarom verandering nodig is en gebeurt
  • De tijd en hulpmiddelen krijgen om gehoord te worden en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

VEELGEBRUIKTE AANPAK

Change Management Methodiek

De Prosci Methodiek is een van de meest gebruikte change management methodieken in de wereld. Prosci heeft wereldwijd meer dan 100.000 gecertificeerde change practitioners.

De Prosci Methodiek en de bijhorende verandermangement modellen, tools en processen zijn gebaseerd op meer dan 25 jaar onderzoek. Hierdoor is het bij uitstek een best practices aanpak. De belangrijkste onderdelen van de Prosci Methodiek zijn: het Prosci ADKAR Model, het PCT Model en het Prosci 3-fasen proces.

De Prosci Methodiek is gebaseerd op dit fundamentele principe:

Het geheim van succesvolle verandering ligt buiten de zichtbare en drukke activiteiten die verandering omringen. Succesvolle verandering is in de kern geworteld in iets veel eenvoudigers: hoe verandering met één persoon te faciliteren.

– Jeff Hiatt, oprichter van Prosci

Succes met zes gratis ADKAR-bronnen

Jouw succes is ons hoogste doel! Inmiddels weet je meer over het Prosci ADKAR-model, dus nu is het tijd om meer te leren over de bouwstenen waaruit deze krachtige tool bestaat.

Change Management oplossingen voor organisaties

In-house Role Based Training

Adviesdiensten

Consultant