HET PROSCI ADKAR MODEL

Wat is het Prosci ADKAR-model?

Het Prosci® ADKAR®-model is het meest gebruikte change management model ter wereld voor individuele verandering. Het richt zich op het veranderproces van individuen die geraakt worden door veranderingen in de organisatie.

HET MODEL

Wat is het ADKAR-model?

Het Prosci ADKAR®-model is een op resultaat gericht change management model dat individuele en organisatorische veranderingen begeleidt. ADKAR is ontwikkeld door Prosci-oprichter Jeff Hiatt en is een acroniem dat de vijf concrete bouwblokken en resultaten weergeeft die mensen moeten bereiken voor blijvende verandering: Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement

Door de gewenste resultaten van succesvolle verandering helder te definiëren, wordt het ADKAR-model een effectief hulpmiddel voor het plannen van activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle individuele transitie. Het model helpt leiders om medewerkers beter te faciliteren en ondersteunen bij verandering.

ADKAR model

Een model op basis van best practices

Focus op Individuele verandering

Het helpt leiders en change management teams om activiteiten richten op wat nodig is voor individuele verandering en daarmee op het bereiken van resultaten voor de organisatie.

Eenvoudig raamwerk

Biedt een eenvoudig en gebruiksvriendelijk raamwerk voor iedereen die betrokken is bij het begeleiden van veranderingen.

Duidelijke doelen

Het helpt bij het stellen van duidelijke doelen en meetbare resultaten voor change management activiteiten.

Algemene wijzigings taal

Geeft medewerkers, managers en leidinggevenden een gemeenschappelijke taal om samen verandering te beschrijven en te bespreken.

Succes met zes gratis ADKAR-bronnen

Uw succes is ons hoogste doel! Inmiddels weet je meer over het Prosci ADKAR-model, dus nu is het tijd om meer te leren over de bouwstenen waaruit deze krachtige tool bestaat.

Interesse om meer te leren over ADKAR?