Change Management bij Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific is een wereldwijze leverancier van wetenschappelijke instrumenten, reagentia en verbruiksartikelen, en softwarediensten. Omdat het succes voor de organisatie van hun projecten in grote mate mensafhankelijk is, was men op zoek naar een manier om de menskant van de verandering beter te managen en daarmee organisatieresultaten te verzekeren.

The People Side of Change heeft Thermo Fisher Scientific hierbij ondersteund. Bekijk deze video om te zien hoe change management – en specifiek de Prosci methodologie – heeft bijgedragen aan succesvollere projectresultaten.