Algemene voorwaarden

1. Annulering door de klant

1.1. De klant is gerechtigd de overeengekomen training te annuleren. Annulering dient schriftelijk of elektronisch te worden ingediend, waarbij de annuleringsdatum zal worden beschouwd als de datum van ontvangst van de annulering door The People Side of Change.

1.2. De annuleringskosten bedragen (in % van de overeengekomen prijs):

a) Tot 5 werkdagen voorafgaand aan de training: 0%

b) Minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de cursus: 100%

1.3. De klant heeft het recht om een reeds ingeschreven deelnemer door een andere deelnemer te vervangen, indien dit voorafgaande aan de startdatum van de training gemeld is aan The People Side of Change. Een dergelijke vervanging is kosteloos.

1.4. De klant heeft het recht om deelname door een reeds ingeschreven deelnemer te verplaatsen naar een andere identieke training met dezelfde kosten binnen één jaar na start van de originele training, indien dit voorafgaande aan de startdatum van de training gemeld is aan The People Side of Change. Een dergelijke verplaatsing is kosteloos.

2. Annulering door The People Side of Change

2.1. The People Side of Change is gerechtigd een trainings te annuleren indien er 5 werkdagen voorafgaand aan de eerste trainingsdag minder dan 7 deelnemers ingeschreven zijn.

2.2. The People Side of Change meldt annulering van een training uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste trainingsdag.

2.3. Bij annulering van een training door The People Side of Change, is de klant geen kosten aan The People Side of Change verschuldigd.

2.4. Indien een klant de kosten van een training reeds betaald heeft en de training wordt door The People Side of Change geannuleerd, dan kan de klant:

a) Het reeds betaalde bedrag terug ontvangen.

b) De ingeschreven deelnemer of een andere deelnemer inschrijven voor een volgende training.

3. Informatie

3.1. In geval van vragen, opmerkingen of klachten over onze dienstverlening of deze algemene voorwaarden, kan er contact worden opgenomen met The People Side of Change via info@tpsoc.eu.