HET PROSCI ADKAR-MODEL

ADKAR toepassen

Het ADKAR-model is een resultaatgericht model dat de mijlpalen beschrijft die een individu moet behalen om zich succesvol aan te passen aan veranderingen. Het model helpt medewerkers bij hun eigen veranderproces, wat leidt tot succesvolle organisatieverandering.

HET MODEL

Het ADKAR Model toepassen?

Sinds het Prosci ADKAR-model twee decennia geleden werd ontwikkeld, hebben duizenden veranderprofessionals en leiders het model toegepast op hun veranderingsinitiatieven en daarmee de resultaten van projecten verbeterd

Het ADKAR-model geeft het veranderproces weer in de meest elementaire vorm, maar benoemt hierbij de kritieke elementen die nodig zijn. Het model is daarvoor eenvoudig te gebruiken. Het is een veelzijdige tool die invloed heeft op hoe je verandering leidt en hoe individuen verandering in jouw organisatie ervaren.

VERANDERING ALS EEN PROCES

Verandering is een proces

Fundamenteel voor het ADKAR-model: verandering is een proces, niet een gebeurtenis. Het kan daarnaast moeilijk en complex zijn om verandering te begrijpen. Het benoemen van de specifieke elementen die nodig zijn voor verandering, helpt om het veranderproces beter te begrijpen en te bepalen hoe we daar aan kunnen werken. De theorie van drie verschillende fasen van verandering is gebaseerd op werken van antropoloog Arnold Van Gennep in 1909 tot Kurt Lewin in 1948 en William Bridges in 1980.

De drie fasen van verandering – current state, transition state en future state – bieden een krachtig raamwerk voor de procesgerichte benadering van het ADKAR-model. Het model legt duidelijk vast hoe een individu het veranderproces doorloopt, van hoe men dingen vandaag doet (current state) naar hoe men dingen morgen moet doen (future state), en biedt inzicht in de transitie (transition state) die daarvoor nodig is.

Current
To move out of the current state, an individual needs awareness of the need for change and a desire to participate in and support the change.
Transition
Successfully moving through the transition state requires knowledge on how to change and the ability to implement the required skills and behaviors.
Future
In the future state, individuals need ability and reinforcement to sustain the change.

Een model op basis van best practices

Een gestructureerde aanpak en methodiek

Het ADKAR-model is een resultaatgericht model dat de mijlpalen beschrijft die een individu moet behalen om zich succesvol te veranderen. Deze mijlpalen geven richting bij het opstellen van het change management plan.

Gemeenschappelijke taal voor verandering

Het ADKAR-model biedt een helder raamwerk om het gesprek over verandering te voeren. Leiders kunnen het gebruiken om gesprekken over de juiste aspecten van verandering te voeren. En medewerkers kunnen het model gebruiken om te identificeren waarom ze mogelijk met een verandering worstelen. Gemeenschappelijke taal zorgt moeilijke gesprekken op concrete actie en resultaat gericht zijn.

Individuele verandering mogelijk maken

Je kunt een ADKAR-vragenlijst gebruiken om de belemmering (het barrier point) van een individu te identificeren. Zodra je dit geïdentificeerd hebt en je weet de achterliggende oorzaak, dan kun je het individu helpen in diens veranderproces.

Integratie met projectmanagement

Het bereiken van resultaten vereist meer dan alleen het uitvoeren van een project. Het ADKAR-model is gericht op adoptie en gebruik van de ontwikkelde oplossingen. Dit helpt het project om het gewenste resultaat te bereiken.

Het resultaat van verandering meten

Het enkel meten van change management activiteiten vertelt niet of de aanpak de beoogde effecten heeft opgeleverd. Aangezien het ADKAR-model de elementen levert die nodig zijn voor een succesvolle verandering, kun je het gebruiken als een meetinstrument om de impact van change management activiteiten inzichtelijk te maken.

Hulpmiddel voor managers en senior leiders

Door leiders het ADKAR Model-raamwerk aan te reiken, kunnen ze bepalen waar hun medewerkers zich in het veranderproces bevinden, zodat ze elke medewerker kunnen coachen op basis van hun persoonlijke voortgang en belemmeringen. Het ADKAR-Model helpt managers om leiders van verandering te worden.

Succes met zes gratis ADKAR-bronnen

Uw succes is ons hoogste doel! Inmiddels weet je meer over het Prosci ADKAR-model, dus nu is het tijd om meer te leren over de bouwstenen waaruit deze krachtige tool bestaat.

Interesse om meer te leren over ADKAR?