Organizations Don’t Change, People Do

Pomáhame odborníkom a organizáciám získavať schopnosti a kompetencie v oblasti zmien. Vďaka prednej svetovej metodike Prosci® ponúkame štruktúrovaný proces a ľahko použiteľné nástroje, ktoré vás pripravia na efektívnu implementáciu zmien. Máte záujem?

LEAD CHANGE

Attending Prosci Practitioner Certification to Build your Change Capability and Competency​

The People Side of Change empowers you with a proven step-by-step approach and all the training, resources and advisory services you need to make you and your organization change-ready.

Develop individual competency and skills to manage change

Become more succesfull at must-win change projects

Grow the organizations change capability and maturity

Certifikačný Program

CERTIFIKAČNÝ PROGRAM

Certifikačný program Prosci Change Management​

Tento trojdňový vzdelávací program účastníkom poskytuje tréning v metodike pre manažovanie ľudskej stránky zmien, jednej z najlepších na svete. Na skutočnom projekte si vyskúšate metodiku a sadu nástrojov pre riadenie zmien spoločnosti Prosci, vrátane modelu Prosci ADKAR. Po absolvovaní tohto programu budete vybavení znalosťou praktickej metódy, obsahujúcej ľahko použiteľné nástroje a plán riadenia zmien, ktorá využíva osvedčené, na výskumu založené postupy pre efektívne riadenie zmien a zlepšovanie výsledkov projektov.

Staňte sa súčasťou medzinárodnej komunity certifikovaných odborníkov praktikujúcich metódu Prosci. Certifikáciu uznávajú organizácie ACMP a PMI.

Online účasť na certifikácii odborníkov na metódu Prosci

Každý mesiac sprostredkovávame online certifikačný program v angličtine. Váš inštruktor Prosci je skúsený manažér zmien a rodený hovoriaci. Naše programy sú hodnotené ako najlepšie svojho druhu.

THE PROSCI ADKAR MODEL

The World's Most Widely Adopted Individual Change Management Model

Model Prosci® ADKAR® je najpoužívanejší model riadenia zmien na svete zameraný na individuálne zmeny. Zameriava sa na adaptáciu jednotlivcov, ktorí sú ovplyvnení zmenami v organizácii.

Model Prosci ADKAR® je cieľovo orientovaný model riadenia zmien, ktorý usmerňuje individuálne a organizačné zmeny. Model vytvoril zakladateľ spoločnosti Prosci Jeff Hiatt, pričom slovo ADKAR je akronym, ktorý predstavuje päť hmatateľných a konkrétnych aspektov, ktoré ľudia potrebujú dosiahnuť pre nastolenie trvalej zmeny: uvedomenie, túha, vedomosti, schopnosti a posilnenie.

Metodika a nástroje založené na výskumu

Metodika a nástroje Prosci sú založené na výskumu. Naše programy vám poskytujú robustnú sadu nástrojov na podporu riadenia zmien. Vďaka poznatkom získaným od tisícov skúsených odborníkov na zmeny z celého sveta sa tieto nástroje stanú vašou tajnou zbraňou pre riešenie kritických problémov a zaistenie úspechu vašej organizácie.

tpsoc-adkar.png
ADKAR MODEL