Organizations Don’t Change, People Do

Pomáháme odborníkům a organizacím získávat schopnosti a kompetence v oblasti změn. Díky přední světové metodice Prosci® nabízíme strukturovaný proces a snadno použitelné nástroje, které vás připraví na efektivní implementaci změn. Máte zájem?

LEAD CHANGE

Attending Prosci Practitioner Certification to Build your Change Capability and Competency​

The People Side of Change empowers you with a proven step-by-step approach and all the training, resources and advisory services you need to make you and your organization change-ready.

Develop individual competency and skills to manage change

Become more succesfull at must-win change projects

Grow the organizations change capability and maturity

Certifikační program

CERTIFIKAČNÍ PROGRAM

Certifikační program Prosci Change Management

Tento třídenní vzdělávací program účastníkům poskytuje trénink v metodice pro manažování lidské stránky změn, jedné z nejlepších na světě. Na skutečném projektu si vyzkoušíte metodiku a sadu nástrojů pro řízení změn společnosti Prosci, včetně modelu Prosci ADKAR. Po absolvování tohoto programu budete vybaveni znalostí praktické metody, obsahující snadno použitelné nástroje a plán řízení změn, která využívá osvědčené, na výzkumu založené postupy pro efektivní řízení změn a zlepšování výsledků projektů.

Staňte se součástí mezinárodní komunity certifikovaných odborníků praktikujících metodu Prosci. Certifikaci uznávají organizace ACMP a PMI.

Online účast na certifikaci odborníků na metodu Prosci

Každý měsíc zprostředkováváme online certifikační program v angličtině. Váš instruktor Prosci je zkušený manažer změn a rodilý mluvčí. Naše programy jsou hodnoceny jako nejlepší svého druhu.

THE PROSCI ADKAR MODEL

The World's Most Widely Adopted Individual Change Management Model

Model Prosci® ADKAR® je nejpoužívanější model řízení změn na světě zaměřený na individuální změny. Zaměřuje se na adaptaci jednotlivců, kteří jsou ovlivněni změnami v organizaci.
Model Prosci ADKAR® je cíleně orientovaný model řízení změn, který usměrňuje individuální a organizační změny. Model vytvořil zakladatel společnosti Prosci Jeff Hiatt, přičemž slovo ADKAR je akronym, který představuje pět hmatatelných a konkrétních aspektů, kterých lidé potřebují dosáhnout pro nastolení trvalé změny: uvědomění, touha, vědomosti, schopnosti a posílení.

Metodika a nástroje založené na výzkumu

Metodika a nástroje Prosci jsou založeny na výzkumu. Naše programy vám poskytují robustní sadu nástrojů na podporu řízení změn.
Díky poznatkům získaným od tisíců zkušených odborníků na změny z celého světa se tyto nástroje stanou vaší tajnou zbraní pro řešení kritických problémů a zajištění úspěchu vaší organizace.

tpsoc-adkar.png
ADKAR MODEL